Voss Kommunikasjon i arbeid

Vossaskyen

Nyt tryggleiken i Vossaskyen

Trygg og fleksibel serverløysing innan rekkevidde, for deg og verksemda di.

Lei av dataproblem?

Med datasystem og informasjon i Vossaskyen treng du ikkje uroe deg. Oppstår det eit problem hiv me oss rundt og fiksar det, og backup av informasjonen din har me alltid.

Data innan rekkevidde

Det er ein eigen tryggleik i det å ha datasystemet sitt lagra innan rekkevidde, og ikkje i ein ukjend serverpark, der ein ikkje veit noko om tryggleik og teknisk standard.

Ein leverandør, ein telefonsamtale

Når noko går galt på datafronten kan det vere vanskeleg å finne kva som har gått gale, og kven som kan fikse det. Om du samler alt av datasystem og informasjon i Vossaskyen veit du alltid kven du skal ringe.

Kortreist data

All data vert lagra på serverar lokalt på Voss. Hovudserveren vår står i eit bombe-, flaum og brannsikkert rom, med backup-server i separat bygning.

Tilpassa og fleksibel løysing

Me strekker oss langt for å tilpasse Vossaskyen-løysinga til deg og verksemda di sine behov.

Photo of Gøran Fimreite, senior IT-konsulent hjå Voss Kommunikasjon

Med server i Vossaskyen kan du drifte alle programma dine i eit trygt miljø. Du er sikra enkel tilgang og kan jobbe når som helst, kvar som helst. Bruker du vårt datasenter veit du og kvar dine data er, til ein kvar tid.

– Gøran Fimreite, senior IT-konsulent
hjå Voss Kommunikasjon

Kundestøtte

Me hjelper deg med planlegging, installasjon, opplæring, oppdatering og vedlikehald. Om det oppstår eit problem hiv me oss rundt og fiksar det.

Enkel tilgang

Du har alltid tilgang til datasystemet ditt – jobb kvar som helst, når som helst.

Ønskjer du å vite meir?

Send oss ein e-post. Me ser fram til å høyre frå deg!

Takk! Me tek kontakt med deg snart.
Oida! Noko gjekk gale. Ver vennleg og prøv igjen.

Fleire
tenester