Voss Kommunikasjon i arbeid

Arbeidsstasjon

Sit du mykje foran PC’en på jobb?

Me hjelper deg med riktig skjermoppsett, datamaskin og arbeidsstasjontilbehøyr for dine behov.

I mange bransjar brukar ein stadig meir tid foran PC’en. Om ein optimaliserer dataoppsettet sitt for god arbeidsflyt og komfort kan det vere mykje produktivitet og komfort å hente.

Sit du framleis foran ein liten, flimrande laptop heile dagen er det på tide å oppdatere!

Multiskjermløysingar

Mykje har skjedd på skjermfronten dei siste åra: Større og betre skjermar har vorte rimelegare, og det er enklare enn nokon gong å setje opp ein arbeidsstasjon med fleire skjermar, slik at ein kan ha oppe nettlesar, e-post og skriveprogram eller rekneark på same tid, for eksempel.

Dette kan ha mykje å seie for arbeidsflyt og produktivitet. I tillegg er god oppløysing, storleik og justerbar lysstyrke godt for augo når ein brukar mykje tid foran skjermen.

Kontakt oss for uforpliktande tilbod

Raskare og rimelegare PC

Er du mykje på farten i jobben din? Då kan det vere lurt med ein laptop, som du kan ta med deg på oppdrag og kundebesøk. Når du er på kontoret kan denne pluggast på ein multiskjermløsying, så får du “the best of both worlds”!

Populære modellar her er mellom anna Lenovo ThinkPad og Macbook frå Apple – men me skaffar det du vil ha om du har andre preferansar.

Om du kun brukar maskina di på kontoret finst det kraftige, nette og rimelege stasjonærmodellar som Lenovo Thinkcentre og Mac Mini, som begge er gode utgongspunkt for ein moderne arbeidsstasjon.

Les om kva skjermoppsett våre eigne tilsette føretrekk her!

Ta kontakt med oss, så hjelper me deg med å finne riktig arbeidsstasjon for deg og dine tilsette!

Photo of Gøran Fimreite, senior IT-konsulent hjå Voss Kommunikasjon

I ei verksemd er det kanskje like mange ulike behov og krav til arbeidsstasjon og kontoroppsett som det er tilsette. Mange sit framfor PC’en i fleire timar kvar dag, og då er det viktig å finne gode, tilpassa løysingar til den enkelte.

– Roger Hovland, Voss Kommunikasjon
Sals- og marknadssjef Tom-Erik Jensen. Foto av Sverre Hjørnevik.

Ønskjer du å vite meir?

Send oss ein e-post. Me ser fram til å høyre frå deg!

Takk! Me tek kontakt med deg snart.
Oida! Noko gjekk gale. Ver vennleg og prøv igjen.

Fleire
tenester