Voss Kommunikasjon i arbeid

Programvare

Tilpassa programvareløysingar

Me kan hjelpa deg med trygge og smarte måtar å køyra programvare på, for å sikra god arbeidsflyt på den digitale arbeidsplassen.

Slit du med dårlege dataprogram, låg hastigheit og dårleg flyt i den digitale arbeidskvardagen?

Me kan hjelpa deg med trygge og smarte måtar å setja opp datasystem på med utgangspunkt i dine programvarebehov, anten vil køyra program lokalt, på Vossaskyen, offentleg sky eller med ein hybridløysing.

Korleis jobbar du?

Me tek utgangspunkt i din arbeidsprosess og dine behov. Når me har danna oss eit bilde av kva funksjonalitet du treng, brukar me vår kompetanse og erfaring for å setja opp ei løysing som passar din arbeidsflyt.

Kor køyrer du programvara di?

Eit dataprogram kan køyrast lokalt på eigen maskin. Men om ein vil at fleire skal ha tilgang til programmet og jobba saman i same arbeidsområde treng ein å kopla seg til ein form for sky eller server.

Mange program koplar opp mot "offentlege skyer" som Microsoft Azure eller Amazon AWS. Men ein kan og køyra program og lagra filer på eigen server, som i Vossaskyen.

Hybridløysingar

Me tilbyr smarte og fleksible hybridløysingar, der ein kombinerer det å køyre programvare lokalt med backup og samhandling via Vossaskyen og/eller offentleg sky.

Det er ulike fordelar og ulemper med dei ulike løysingane – ta kontakt, så finn me ut kva som passar best for ditt bruksbehov!

Me køyrer programvare i Vossaskyen, mellom anna Visma og Adobe.
Kontakt oss for uforpliktande tilbod

Programvare i Vossaskyen

Ved å køyra programvare i Vossaskyen kan du få tilgang til større datakraft, avansert tilgangsstyring og samhandling, profesjonelle verktøy og avansert tryggleik og backup.

Nokre av programma me har i Vossaskyen er Uni Micro, Visma- og Adobe-suiten. Sjå heile lista her:

Photo of Tom Erik Jensen hjå Voss Kommunikasjon

Behovsanalyse er det viktigaste vi gjer. Det er ikkje opp til oss å fortelja folk korleis dei skal jobba, men me har mykje erfaring med ulike digitale verktøy og programvare som kan vera med å hjelpa arbeidsflyten i verksemder der ute. Me er opptekne av å finna den beste løysinga for kunden sin arbeidsprosess.

– Tom-Erik Jensen, Voss Kommunikasjon

Ønskjer du å vite meir?

Send oss ein e-post. Me ser fram til å høyre frå deg!

Takk! Me tek kontakt med deg snart.
Oida! Noko gjekk gale. Ver vennleg og prøv igjen.

Fleire
tenester