Tips for ein trygg digital sommarferie

Ferien er her og sola lokkar, men det er viktig å ikkje gløyma datatryggleiken oppi det heile!

Kvinne som surfar i sofaen

Me er stolt leverandør av Telenor Bedrift, og det finst mange gode tryggleikstenester for dei av våre kundar som nyttar Telenor.

Her er tre gode tips som kan halde deg og verksemda di trygg på nett medan du nyt sommarferien:

1. SafeZone

SafeZone er ein kraftig sikkerhetsteneste som hindrar ansatte i å gi frå seg sensitiv informasjon til falske nettstadar. Det beste med denne tenesta er at ho ikkje krev installering eller vedlikehald – ho beskytter deg heilt automatisk mot truslar på nett. Aktiver SafeZone gjennom Voss Kommunikasjon og få ein ekstra trygg feriekvardag.

2. Oppdatert!

Med Oppdatert! får du sikkerhetsopplæring rett i lomma. Tenesta sender informative SMS’ar ein gong i veka og aukar di kompetanse innan digital sikkerhet. Det er som å ha ein eigen sikkerhetsekspert med deg overalt. Kontakt Voss Kommunikasjon for å aktivere Oppdatert! og styrk di digitale tryggleik gjennom kunnskap.

3. Nettvern og Nettvern+

Nettvern og Nettvern+ er sikkerhetsfiltre som gjer at du kan surfe tryggare på mobil og breiband.

Nettvern er eit basisfilter som er automatisk aktivert for alle Telenor-abonnement. Dette filteret blokkerer dei vanlegaste utrygge nettsidene og sikrar ein tryggare nettbruk.

Nettvern+ gjev ei forsterka beskyttelse og blokkerer fleire usikre nettsider, inkludert sider med potensielle svindelforsøk, phishing og skadeleg programvare. Nettvern+ kan aktiverast gjennom Voss Kommunikasjon på alle breibands- og utvalgte mobilabonnement.

Les meir om Nettvern her og aktiver tenestene for ein uforstyrra sommar på nett.

Gode råd for tryggare feriedagar

Med desse tre tiltaka kan Voss Kommunikasjon og Telenor sørgje for at du held deg trygg på nett, sjølv når du er ute og nyter den norske sommaren.

Vil du læra meir om dei ulike truslane? Denne Telenor-artikkelen om datatryggleik for små og mellomstore bedrifter er ein fin innføring!

Ha ein framleis god og trygg sommar!

Les meir

Hald deg oppdatert!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyhende og informasjon om hva som skjer.

Takk :) Vi skal halda deg oppdatert.
Oida! Noko gjekk gale. Ver vennleg og prøv igjen.