IKTNH anbodssiger – ein milepæl for Voss Kommunikasjon

Voss Kommunikasjon har sikra seg det største anbodet i selskapet si historie, som ein av fire IT-leverandørar til IKT Nordhordaland.

Voss Kommunikasjon som IT-leverandør for IKT Nordhordaland

– IKT Nordhordaland er IT-avdelinga til 12 kommunar rundt i distriktet vårt, og me har vunne eit anbod for å levere datautstyr til dei dei neste fire åra, seier dagleg leiar Roger Hovland.

– Dette er vel isolert sett den største saka i Voss Kommunikasjon si historie, estimert til 40 millionar kroner over fire år, legg han til.

Gjennom ein omfattande offentleg anbodskonkurranse, der 10-12 ulike leverandørar leverte tilbod, vart Voss Kommunikasjon vald ut som ein av fire leverandørar. Frå mai neste år vert Sys IKT med på same avtalen, så då vert det totalt 20 kommunar som er involverte.

Dagleg leiar Roger Hovland.

Strenge krav og høg kvalitet

– Offentlege innkjøp er svært strenge, med mange reglar som styrer om du kan bli leverandør. Me slo ut både nasjonale og internasjonale konkurrentar her, det er knallhard konkurranse om desse oppdraga, så det er me stolte av, seier Hovland vidare.

Ved tildelinga av anbodet vart det lagt vekt på tre kriterium: pris, kvalitet på produktet og kvalitet i skildring av leveransen.

– Me ser offentlege anbod som ein viktig del av vår strategi og vekst, spesielt i ein tøff marknad med høg inflasjon og renter, forklarar Hovland. – Å kunne sikre seg slike kontraktar er heilt essensielt for oss.

For å verta konkurransedyktige har Voss Kommunikasjon jobba mykje med å sikre kvalitet i leveransane gjennom interne rutinar og dokumentasjon.

– Me viser til konkrete rutinar og erfaring i anbodsprosessen, i staden for å berre seie at me kan noko. Erfaring og prøving har gjort oss flinkare. I tillegg støttar me oss på gode samarbeidspartnarar som Lenovo Norge, seier han.

Det at me greidde å vinna dette anbodet saman er eit resultat av langvarig godt samarbeid og mykje god kompetanse og strategi hjå Voss Kommunikasjon.

Lars Jørgen Alsèn, forhandlaransvarleg Lenovo Norge
Lars Jørgen Alsèn, forhandlaransvarleg i Lenovo Norge.

Godt samarbeid med Lenovo

Lenovo Norge er ein viktig underleverandør i leveransen til IKT Nordhordaland, og har vore ein viktig medspelar i anbodsprosessen.

Lars Jørgen Alsèn, forhandleransvarleg i Lenovo, løftar fram Voss Kommunikasjon som ein viktig forhandlar og samarbeidspartnar:

Som Mobit-verksemd har Voss Kommunikasjon platinum status som Lenovo forhandlar, det høgaste ein kan få. Det at me greidde å vinna dette anbodet saman er eit resultat av langvarig godt samarbeid og mykje god kompetanse og strategi hjå Voss Kommunikasjon, meiner Alsèn.

Han trekk òg fram Hans Kristian Daae, som jobbar i Lenovo spesialisert mot offentleg sektor, som viktig for den vellukka anbodsprosessen.

Lokal kompetansebygging

– Voss Kommunikasjon har vist stor evne til å bygga kompetanse lokalt, og dei er alltid interesserte i å læra meir. Dei er flinke til å bruke partnerapparatet til Lenovo og andre. Generelt er det eit godt samarbeid, som nok heng saman med god leiing og god lokal strategi hjå Voss Kommunikasjon, meiner Lars Jørgen Alsèn.

Han trekk òg fram konferansane og kundetreffa som Voss Kommunikasjon har halde dei siste åra som ein positiv faktor:

– Ved å delta på konferansar har vi hatt ein fin måte å knyte band til dei tilsette i Voss Kommunikasjon. Dette gir oss ei gyllen moglegheit til å snakke med kundane deira og møte dei. Det har vore ein veldig god arena å vere på, avsluttar han.

Les meir

Hald deg oppdatert!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyhende og informasjon om hva som skjer.

Takk :) Vi skal halda deg oppdatert.
Oida! Noko gjekk gale. Ver vennleg og prøv igjen.