Onsdag 31.januar Frukostseminar for barnehageledere

Med ny brygga kaffi og ferske rundstykke ynskjer me velkomne til frokostmøte!

Digitalisering i barnehagen.

På dette frukostmøte er tema digitalisering i barnehagen.

Me får besøk av Trude Wang Tørvik, IKT pedagog frå Interactive Norway. Ho vil fortelja om korleis ein kan fremma leik, kreativitet og læring på ein digital plattform.

Du vil og få oversikt og nødvending kompetanse ift kva som fins av interaktive løysningar. 

Les meir om Interactive Norway: https://www.interactive.no/

Sett av eit par timer for informasjon og demonstrasjon av interaktive løysningar tilpassa barnehagar

Sted:

Voss Kommunikasjon, Uttrågata 32/34.

Tidsskjema:

kl 08.00-08.30 Frokost og mingling

Kl 08.30-10.00 Presentasjon av løsingar

Påmelding (Max 8 plasser)

 

Firma:*
Namn:*
Mobil:*
E-post:*